Bio

Dátum narodenia: 10.11.1983

Vzdelanie:

Bc in Pedagogy of Visual Arts, Faculty of Pedagogy, Comenius University, Bratislava, Slovakia (painting, drawing, art-therapy, development of child artistic expression)

Ing in Software Engineering, Slovak University of Technology, Faculty of Informatics and Information Technologies Bratislava, Slovakia (web technologies, artificial intelligence)

O jej tvorbe:

Umenie je nevyhnutnosťou. Je spôsobom ako premýšľať, rozvíjať myšlienky a spracovať zážitky. Umenie má význam pre hlbšie pochopenie súvislosí a videnie vecí z inej perspektívy. Cez umenie skúma neviditeľnú hranicu medzi vonkajším svetom a ľudským psyché. V momentoch, kedy sa myseľ a príroda zjednotia, silné imulzy čistej radosti otvoria spontánnu expresivitu.

Jej vášeň pre farby robí jej diela živími, pulzujúcimi v rytme vesmíru. Predmetom tvorby sú variáce figurálnych tvarov, portrétov, zvierat a kvetov, cez abstraktnú krajinomaľbu až abstraktnej expresii. Nekonečný cyklus vnútorno-vonkajších inšpirácií dáva vznik novým formám.

Umenie je pre ňu cestou, ako prežiť vďačnosť a úctu. Cieľ jej tvorby je poodhaliť ostatným jej vnútorné vízie, zvláštne nahliadanie na prírodu a vzácne momenty spojenia. Zdielať. Inšpirovať a dovoliť snom ich existenciu. Pomôcť druhým vidieť krásu v ťažkých chvíľach, dať nádej pre dobro a vnútornú silu.