SEE - FEEL - IMAGINE

Art

Make space for emotions

Kvitnúce močiare

There is a place where old dies and gives its power back to nature. New is reborn, alive and vibrating. Dazzling light, vivid colors, and softness of newborn flowers is here. It’s the story from blooming swamps.

Lietajúce korytnačky

Aké to je, keď si človek dovolí uvedomiť si svoje pocity. Predstavte si bytosti, ktoré môžu mať akúkoľvek formu. Hrajte sa s formami, v ktorých sa cítite príjemne. Lietajúce korytnačky sú o „takom“ priestore.

Organic

Prírodou inšpirované obrazy vytvorené Zenovou filozofiou – myseľ a telo sa podieľajú na tvorbe spolu s povahou farby, plátna a gravitácie. Každý obraz bol živý – v zmysle pohybu materiálu a farba odhalila túto jeho cestu

Minimal

Aký je najmenší počet prvkov, ktoré môžu zakódovať podstatu? Aká je hranica toho, aby ste ho rozpoznali? Ako zložité a jednoduché musia byť veci, aby sme vyjadrili, čo chceme povedať?

Krajina

Krása nášho okolia, teplo svetla, pestré scenérie. Zastavte na chvíľu a vychutnajte si to. Príroda je krásna všade.

Štyri Slnká

Niekedy to musíme byť my sami, kto nám dáva svetlo. Štyri slnká je o vytváraní nášho vnútorného Slnka v tažkých dňoch. Keď nevidím nádej tak ju tvorím.

Bez hraníc

Kde je hranica medzi našou dušou a vonkajším svetom? Príroda a ľudská bytosť, zjednotené v jednom.

Fotografia

Ilustrácia

Krátke príbehy, rýchle náčrty.

Ľudia

Viete, akej farby sú oči Vášho najlepšieho priateľa? Spravte si čas vidieť ľudí, ktorých milujete. Spravte si čas milovať ľudí, ktorých vidíte.

zuzana petráková

Time runs different if you allow yourself to be free
Uploaded image

Zuzana Petráková

visual artist
I am the curious taster of the life, want to smell and touch and feel, contemplate it and bring the witness of my experience. Good art cannot be faked.

Get in touch

Zuzana Petráková
(+421) 902 307 759
Bratislava, Slovakia